เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

📢📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 🏆🏅

– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

– รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

– รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป

* กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-240999 ต่อ 274 หรือสแกนเอกสารส่งได้ทาง email: Aumaim.hannarong19@gmail.com

หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน Line ID : 08 6322 5145

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว