โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนฯรุ่นที่3

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หลักสูตร “การสร้างวิถีชีวิตเยาวชนไทยกับกฎหมายที่ควรรู้และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย”
รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หลักสูตร “การสร้างวิถีชีวิตเยาวชนไทยกับกฎหมายที่ควรรู้และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โดยนางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลเยาวชนและครอบครัว ท่านชินวัฒน์ วุฒิธนากุล ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวพัชรินทร์ จะโนรัตน์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว