โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนฯ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หลักสูตร “การสร้างวิถีชีวิตเยาวชนไทยกับกฎหมายที่ควรรู้และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย”
รุ่นที่ 3. ***🔎โดยรุ่นที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว