โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับเกียรติบัตรและชมนิทรรศการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว