เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมโครงคร่าว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมโครงคร่าว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว