เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ถนนสายบ้านเขาเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ถนนสายบ้านเขาเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านวังปืน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว