เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว