การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว