“สนามกีฬา เพื่อคนรักกีฬา”

“สนามกีฬา เพื่อคนรักกีฬา” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน คนรักกีฬา เล่นกีฬา เพื่อออกกำลังกายให้ มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี แข็งแรง เพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รู้รัก สามัคคี ห่างไกลยาเสพติด.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว