เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว