การประชุมซักซ้อมคณะกรรมการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สระแก้ว.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมซักซ้อมคณะกรรมการศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว