เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าวคลองพันโป้ สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก้ง เชื่อมบ้านหนองขี้เห็น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าวคลองพันโป้ สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก้ง เชื่อมบ้านหนองขี้เห็น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว