เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน ยี่ห้อ อิงเกอร์ โซแลน ทะเบียน ถก 18 สก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน ยี่ห้อ อิงเกอร์ โซแลน ทะเบียน ถก 18 สก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว