โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ”โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ บ้านนายสังกา บุตรลา บ้านเลขที่ 416 หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.

✍️.โดยมี นายณัฐชา มุลา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า คณะผู้บริหารตำบลหนองหว้า,สมาชิกสภาตำบลหนองหว้า,ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า, ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ, ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒๖,และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีดังกล่าว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว