เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ผ่านหมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เเละหมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ผ่านหมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เเละหมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว