กิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันฉัตรมงคล ณ พื้นที่สาธารณะแก้มลิง หมู่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.

✍️. จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันฉัตรมงคล ณ พื้นที่สาธารณะแก้มลิง หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาสาพระราทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันฉัตรมงคล โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เก็บเศษใบไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณดังกล่าว.

✍️.สำหรับกิจกรรมในวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้วร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองหาด ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว