การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน✍️.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ราย นางสาวจิตตรา มหิรัญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว