โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อ.ป.ท.2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 พร้อมมอบเหรียญรางวัลกีฬากรีฑา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสนามกีฬาโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่งแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว