โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 “กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน“ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว