เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 ระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 ระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว