การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
1513190_785029451531134_3108369448107266536_n 10155177_785029474864465_5991202481697201925_n 10256814_785029454864467_6996502220926072406_n

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว