ร่วมหารือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ตำบลทัพราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนแส์ง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อหารือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ตำบลทัพราช เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

IMG_6019 IMG_6017 IMG_6018

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว