ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

_DSC0192 _DSC0194 _DSC0197 _DSC0201 _DSC0209 _DSC0218 _DSC0221 _DSC0223

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว