ประชุม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประชุม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_2087 IMG_2088 IMG_2089 IMG_2091 IMG_2092 IMG_2097 IMG_2098 IMG_2099 IMG_2103 IMG_2104

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว