การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0474 _DSC0475 _DSC0477 _DSC0478 _DSC0482 _DSC0485 _DSC0486 _DSC0489 _DSC0494 _DSC0495 _DSC0498 _DSC0500 _DSC0504 _DSC0506 _DSC0514 _DSC0515 _DSC0519 _DSC0522 _DSC0524 _DSC0525 _DSC0527 _DSC0529 _DSC0531

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว