พิธีร่วมต้อนรับ พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมต้อนรับ พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑

ในการตรวจเยี่ยมในพื้นที่รับผิดชอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ. กองบังคับการจังหวัดทหารบกสระเเก้ว ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0878 _DSC0885 _DSC0901 _DSC0902 _DSC0904 _DSC0909 _DSC0910 _DSC0912 _DSC0914 _DSC0873

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว