ประชุมในพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรงและฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่

เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะนำโดย ตัวแทนจากกรมราชองครักษ์

และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_2242 IMG_2243 IMG_2244 IMG_2245 IMG_2246

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว