ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
จันทร์ – ศุกร์ : 08:30 – 16:30
โทรศัพท์. 037-240999 
โทรสาร. 037240968
E-mail : saraban-sakaeopao@lgo.mail.go.th

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว