นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง นโยบายในการให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

No-Gift-Policy-67

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว