ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                        1. ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ

                        2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู

                        3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว

                        4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้ำมีดอกบัว

คำอธิบาย

1.  ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศบูรพา

2.  ภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว

3.  ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ  ประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด

    สูง 2,536 ซม. (25.36 ม.) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นนิมิตรหมายแห่งความ  ชุมชื่น  ร่มเย็น

คำขวัญของจังหวัดสระแก้ว

“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – กัมพูชา”

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว