เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่าน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว