เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่านห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผ้าม่านห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผ้าม่านห้องปฏิบัติการนายก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว