เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารื้อถอนเสารับส่งสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารื้อถอนเสารับส่งสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารื้อถอนเสารับส่งสัญญาณวิทยุ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว