เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว