เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว