เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องคอพร้อมกรอบและบัตรพนักงาน จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องคอพร้อมกรอบและบัตรพนักงาน จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องคอพร้อมกรอบและบัตรพนักงาน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว