เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

                                         ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา โดยมีกำหนดรับโอน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว