เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงห้องเก็บของเดิมเป็นห้องสุขาสำหรับคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงห้องเก็บของเดิมเป็นห้องสุขาสำหรับคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดัดแปลงห้องเก็บของเป็นห้องสุขา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว