เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำขวด ขนาด 350 ม.ล. พร้อมฉลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหาร่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำขวด ขนาด 350 ม.ล. พร้อมฉลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำขวด

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว