เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเข้าเล่นเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเข้าเล่นเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว