อบจ.สระแก้ว มอบรถพยาบาลแก่ รพ.คลองหาด (เพื่อยืมใช้ในภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย )

วันพุธ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว มอบรถพยาบาลฉุกเฉินของ อบจ.สระแก้ว แก่โรงพยาบาลคลองหาด เพื่อยืมใช้ในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยมีนายแพทย์จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด และคณะ เป็นผู้รับมอบ.#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว#ขวัญเรือนเทียนทอง_นายกอบจสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว