ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ในสังกัด อบจ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยทีมเลขานุการนฯที่ปรึกษานายก อบจ.สระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการอบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ในสังกัด อบจ.สระแก้ว ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบาย เกษตรสะอาด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านนายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว