เรื่อง เผยเเพร่คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสภาพบ้านนักเรียน นักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสภาพบ้านนักเรียน นักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว