เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบเย็บแม็คติดแล็คซีน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าเล่มเอกสารแบบเย็บแม็คติดแล็คซีน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว