เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น Mx-M564 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น Mx-M564 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว