การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ.สระแก้ว (ชั้น3)

• เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคาร ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของผู้ประกอบการ องค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงมีมติที่ประชุมให้ยกเว้นการเก็บค่าเช่าอาคาร ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง บริเวณตลาดโรงเกลือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 มีกำหนด 6 เดือน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว