เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทาง Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทาง Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว