เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินสยามหมูที่19 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว เชื่อมบ้านนาอีสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินสยามหมูที่19 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว เชื่อมบ้านนาอีสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว