เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหันเเดงระหว่างบ้านหนองปัญหา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเเก้ง เชื่อมบ้านเนินยางเเดง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหันเเดงระหว่างบ้านหนองปัญหา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเเก้ง เชื่อมบ้านเนินยางเเดง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว