ชมของดี 5 อย่าง ประจำจังหวัดสระแก้ว

ตลาดโรงเกลือ

เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ เป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อย ๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทย และตลาดเบ็ญจวรรณ มีร้านค้ารวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท

 ปราสาทสด๊กก๊อกธม

โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว แล้วยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิ ศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย

เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 18 กม. มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง อาทิ ถ้ำหนุมาน ถ้ำมหาสิงห์ ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล ซึ่งในถ้ำต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ

 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

อำเภอวังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ คลองหาด มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสำหรับการเลี้ยงโคนม เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเป็น “สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น” ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เขตติดต่อกับอำเภอวังน้ำเย็น จากการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตัน เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ “นมวังน้ำเย็น” ทั้งนมพาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยว ส่งไปจำหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด และใน กทม. รวมทั้งจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

อาหารอร่อย 5 ชนเผ่าเมืองอรัญฯ

จากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่เมืองอรัญ ทั้ง ย้อ ญวน ลาว เขมร จีน ไทย ทำให้เกิดความหลายของอาหารการกิน ที่สามารถเลือกชิมตามร้านอาหารทั่วไปในตัวเมืองอรัญฯ โดยเฉพาะอาหารอร่อยที่เลื่องชื่อที่ใครมาแล้วต้องไม่พลาดลิ้มลอง ได้แก่ “อาหารญวน” บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์หรือซอยบ้านญวน เป็นอาหารญวนสูตรเวียตนามใต้ เช่น จ้าวหล่อง (ข้าวต้มญวน) บั๊นหอย(เส้นหมี่หน้าหมู) ก๊าจ๋า(ทอดมันปลา) แหนมเนือง (หมูย่าง)  หว๋อยก๊วน (ปอเปี๊ยะสด) จ๋าหย่อหรือปอเปี๊ยะทอด บ่อบุ้ง (ขนมจีนหมูผัด) จ๋าเจียง (ทอดมันปลาเวียตนาม) เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอาหารย้อบำรุงสุขภาพ เช่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง แกงผำ ลาบเหลว หมกกุ้ง เป็นต้น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว